Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie

34,00 

Na podstawie tej książki powstała niejedna praca magisterska i doktorska. Chętnie sięgają po nią studenci, wykładowcy i wszyscy, którzy szukają rzetelnych argumentów za nową ewangelizacją, które wynikają z Biblii i nauki Magisterium Kościoła ostatniego półwiecza.

+

Tematyka poruszana w książce ks. prof. Stanisława Dyka jest nad wyraz aktualna w polskiej rzeczywistości kościelnej.

 

Z jednej strony ludzie Kościoła oczekują takiej książki, która dogłębnie i rzetelnie podejdzie do problematyki nowej ewangelizacji, z drugiej strony niniejsza pozycja uwiarygadnia już podejmowane działania ewangelizacyjne, jak również może aktywnie włączyć się w domenę dalszych inicjatyw, dyskusji i poszukiwań apostolskich rodzących się mocą Ducha Świętego w umysłach i sercach chrześcijan.

Książka ks. prof. Stanisława Dyka uwydatnia wysokie walory naukowe. Sposób przedstawienia trudnego zagadnienia nowej ewangelizacji w polskiej rzeczywistości kościelnej jest interesujący i inspirujący. Na pewno czytelnik będzie usatysfakcjonowany bogatą dawką wiedzy i klarowną formą przekazu. Uważam, że wydanie drukiem niniejszej pozycji z pewnością przyniesie chlubę Wydawnictwu publikującemu tak dobrą fachową książkę, po którą z pewnością sięgną polscy teolodzy, duszpasterze i liczne grono aktywnych chrześcijan.

ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT, członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji