§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Księgarni Przystanek Jezus określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Księgarni Przystanek Jezus www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia zwanego dalej Sklepem.

2. Sprzedającym oraz administratorem Księgarni Przystanek Jezus jest Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus (Porszewice 24C, 95-200 Pabianice) NIP: 7312068827, REGON: 386517988, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849454.

3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem witryny internetowej www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia

4. Sklep sprzedaje wyłącznie nowe, nieużywane produkty, pochodzące z wydawnictw oraz legalnych hurtowni.

5. Składający zamówienie za pomocą witryny internetowej www.przystanekJezus.pl/ ksiegarnia powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

6. Regulamin do wglądu znajduje się siedzibie administratora.

§ 2

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez witrynę www.przystanekJezus.pl/ ksiegarnia.

2. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3. Za złożenie zamówienia uważa się wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

4. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty – w przypadku przedpłaty na konto księgarni.

5. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie.

6. Na życzenie klienta wystawiany jest rachunek po wyraźnym wskazaniu takiej chęci w formularzu zamówienia oraz podaniu wszystkich danych do rachunku. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, obowiązkowe jest podanie w formularzu numeru NIP.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres do wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

8. Kupujący jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

9. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod adres wskazany w formularzu zamówienia, ponowne wysłanie zamówienia będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu przelewem (przedpłata na konto sklepu) opłaty za zwracany towar.

10. Oferta zawarta na stronie www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia nie odzwierciedla stanów magazynowych. Część asortymentu jest sprowadzana do magazynu w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

11. Wysłany towar jest własnością sklepu, do momentu wpłaty pełnej należności za niego.

12. Zamówienie będzie anulowane jeśli: – pieniądze nie wpłyną na konto bankowe sklepu (w przypadku zamówień płatnych “przelew/przedpłata”) w ciągu 10 dni kalendarzowych, od momentu złożenia zamówienia; – dane adresowe podane w formularzu zamówienia będą niepełne; – Kupujący nie uregulował płatności za więcej niż jedno zamówienie.

13. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie jego realizacji z zastrzeżeniem p.1 rozdziału: ZWROTY.

14. W przypadku wysyłki poza teren Rzeczypospolitej, towar będzie wysyłany wyłącznie do krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail bądź telefonicznie oraz uzgodnieniu ceny przesyłki.

15. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Księgarnia Przystanek Jezus, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przeniesiona na Sprzedającego.

15. Artykuły darmowe dołączane są w ilości nie większej niż 2 szt. dla jednego zamówienia.

§ 3

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący jest informowany o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych (tylko na terenie Rzeczpospolitej). Rozpoczynający się z chwilą zaksięgowania wpłaty obejmuje czas na spakowanie, wysłanie oraz dostarczenie przesyłki. Przesyłki nadawane są w terminie od 24 do 48 godzin w dni robocze.

3. Czas realizacji może być zmienny z powodów niezależnych od Sprzedającego, takich jak sprawność logistyczna firm dostarczających przesyłkę, złe warunki pogodowe, różne przyczyny losowe, nie powinien jednak przekroczyć deklarowanych 5 dni roboczych.

4. W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u dostawców, Kupujący jest informowany o tym fakcie w ciągu kilku dni. W takiej sytuacji Kupujący może anulować zamówienie.

5. W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, Kupujący jest informowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w zakresie danego produktu, posiadającego status niedostępności.

§ 4

FORMY PŁATNOŚCI

1. Stosowanymi formami płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji jest:

za pobraniem – płatność przy odbiorze listonoszowi lub kurierowi (do kosztów przesyłki doliczana jest kwota prowizji pobieranej przez firmy dostawcze).

przedpłata – płatność przelewem na konto Fundacji Pomocy Młodym – Przystanek Jezus. Dane do przelewu: Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus (Porszewice 24C, 95-200 Pabianice)

BLIK – płatność elektroniczna.

– Płatność szybkim przelewem.

§ 5

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) i późniejszymi zmianami, Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

2. Chęć zwrotu Kupujący powinien poprzedzić wysłaniem wiadomości e-mail, w której zawarta będzie informacja o numerze zamówienia, którego dotyczy zwrot i ilości zwracanych produktów.

3. Zwracany towar Kupujący wysyła na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

4. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć fakturę VAT lub inny dowód zakupu.

5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał fakturę jako dowód zakupu i zwraca tylko część towarów wyszczególnionych na fakturze, Sklep wyśle zwracającemu fakturę korygującą.

6. Sklep zwróci Kupującemu kwotę równą cenie produktu wyszczególnionej na fakturze. Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez Kupującego w ciągu 14 dni od otrzymania produktu przez Sklep.

§ 6

REKLAMACJE

1. Wszystkie towary zakupione w Sklepie objęte są gwarancją jakości, a Sprzedający zobowiązuje się do przesyłania towaru wolnego od wad. W przypadku gdy po otrzymaniu przesyłki Kupujący stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zareklamować zakupiony towar.

2. Chęć zwrotu reklamowanego produktu należy poprzedzić mailem z opisem: co i w jakiej ilości, oraz z którego zamówienia ma być zwrócone, a także wskazać powód reklamacji. Reklamacja otrzyma numer, który należy umieścić na paczce lub liście.

3. Towar należy odesłać w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

4. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć fakturę VAT lub inny dowód zakupu oraz pismo określające przyczynę reklamacji. Pismo to powinno zawierać również numer konta, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze.

5. Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy i zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, związanych z odesłaniem towaru. W przypadku gdy wymiana produktu będzie niemożliwa, Sklep zwróci pieniądze na konto wskazane przez Kupującego, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (stosowanymi od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi) w celu realizacji zamówień. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Sposób ich przechowywania uniemożliwia dostęp do nich osobom niepowołanym.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zamieszczony cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz prawa handlowego.

3. W razie pytań lub wątpliwości podczas korzystania ze Sklepu, zobowiązuje się on do udzielenia pomocy w postaci odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłanej na adres ksiegarnia@przystanekjezus.pl.